• (1/7)
    LUFTIG SKRUJOBB: Ein ny seksjon av golvet i catwalken blir skrudd fast. Den solide wiren under, held brutårnet i spenn så det står i lodd når køyrebrua er hengt på. FOTO: ARNE HOFSETH

Dristig å vera dansk i Hardanger

Catwalkar er under montering på Hardangerbrua. Sjølvsagt er også dette eit spektakulært arbeid.