• HÅRETE MÅL: Frp-ordfører Gunnar Bakke presenterer Hordaland Frps ambisjoner. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Tror på ordførerras for Frp

Frp håper på en tredobling i antallet ordførere i Hordaland fra dagens fire til 12.