• Størst sept 2013_ny.pdf

Dette står på spill

Selv om de borgerlige leder klart, kommer ikke valgnatten til å bli kjedelig. Mest spenning knytter seg til småpartienes skjebne og styrkeforholdet på borgerlig side.