• (1/5)
    DEN FØRSTE LANDSBYEN: Khunde var den første landsbyen sherpaene bygget da de kom til Khumbudalen. På grunn av religiøs forfølgelse i hjemlandet vandret et fjellfolk fra Kham i Tibet over passet til Nepal for 500 år siden. Reisende de møtte på sin vei, kalte dem sherpaer, som betyr ‹folk fra øst». I Khunde er det omtrent 40 hus, men mange av dem er ikke i bruk ettersom innbyggerne ofte har et hus i Katmandu i tillegg. FOTO: MAGNUS AAMO HOLTE

Sherpaene som bygger Vestlandet

På fem måneders arbeid i Norge kan en sherpa tjene 200.000 kroner. Det tilsvarer 30 årslønner i Nepal. Arbeidet har forandret den lille landsbyen Khunde i Himalaya.