For tidlig å felle dom, mener Legeforeningen

Legeforeningen var skeptisk til å gå over fra loddtrekning til søknadsbasert utvelgelse til turnustjenesten, men vil vente med å felle endelig dom.