• SLUTT PÅ FISKET: I 2008 kunne Jan-Erik Osmundsen og fiskekameratene lande flere hundre kilo laks i Etneelva. I fjor stupte fangsten, og i år blir det ikke fiske i elven i det hele tatt. Arkivfoto: Ole Kirkemo

Slutt på laksefisket

Fylkesmannen stopper alt elvefiske i Hardanger.