- Røyk fra høyblokk

Brann i boss-sjakt i Ytre Sandviken.