Vil ha tunnel under Hardangervidda

Tunnelen skal korte ned strekningen mellom Bergen og Oslo.