• (1/2)
    EVAKUERT: Alle elever og ansatte er evakuert etter meldinger om gasslukt på Bjørgvin videregående skole. FOTO: Lars Skulstad Dale

600 elever evakuert etter gasslukt

Mulig gasslekkasje på Bjørgvin videregående skole viste seg å være avgasser fra garderobesluken.