Færre meldte seg sjuke

Sjukefråveret i Hordaland er på veg ned mot normalnivået etter rekordauken i fjor.