Vurderer å stoppe byggeplanene

Bergen kommune reiser tvil om husbygging på Kaland gård etter at Hatlestad-ofrene har trukket seg.