Hjelpelause mot glatta

Det er glatt på E16 austover frå Bergen, og vegfolka veit ikkje kva dei skal gjera med det.