• NYE TIDER: Slik vil det ta seg ut på Straume om noen år. TEGNING: ROLF EIDE/3D-DESIGN

Sartor bygger ut for 1,4 milliarder

Sartor Senter skal vokse videre - og nå i høyden. Milliardprosjektet omfatter både butikker og boliger. Planene oversendes Fjell kommune i løpet av januar. Målet er å starte byggearbeidene i år.