Gruveutslipp katastrofe for laksen

AUF-leder Martin Henriksen ber Klima- og forurensingsdirektoratet eller miljøvernministeren om å stoppe søknadene om gruveutslipp i Bøkfjorden og Førdefjorden.