• VIL BLI HØRT: Serenne ønsker selv å bestemme hvem som skal hjelpe henne. I dag får hun avlastning på Vestlund, der alle andre er psykisk utviklingshemmet. - Ingen har snakket med meg, skriver hun i brevet sitt. FOTO: ODD MEHUS

Les Serennes (11) gripende brev

Serenne (11) ble så sint da hun leste om seg selv i avisen at hun satte seg ned og skrev brev til kommunen.