- Risikosport å kjøre her

Spinnglatte veier flere steder i distriktene.