• Åpner opp: Dag Skansen har jobbet med rulleringen av den nye kommuneplanens arealdel. FOTO: ALEXANDER WORREN

- Slag mot demokratiet

Byrådets knefall mot Fylkesmannen er et slag i negativ retning for lokaldemokratiet.