Enda flere unge uføre

I løpet av ett år har det blitt 7700 flere uføre i Norge. Mange av dem er unge.