Rådgiver: Skolene mangler kompetanse

Skolene er for dårlige til å tilrettelegge opplæringen for flerspråklige elever.