- Jens, du må komme!

Kvam Ap legg ned arbeidet om ikkje statsministeren dukkar opp.