30.000 kom seg ut i dag

Helseministeren ber oss holde søndagsturen hellig. - Viktig for helsen.