Kan mennesker dra til Mars?

Seks menn har frivillig latt seg isolere fra omverden i 520 dager for å se om det er mulig.