• KLIMA-KAMP: Staten kjøper klimakvoter for mange hundre millioner kroner fra vindparker som denne i Indre Mongolia. Kampen om utslippskutt hjemme eller kvotekjøp i utlandet har stått sentralt i forhandlingene om klimameldingen. Nå er regjeringspartiene i ferd med å samle seg om et kompromiss som skal være spiselig for alle tre partiene. FOTO: LI XIN/XINHUA PRESS/CORBIS (ARKIV)

Klimamelding uten ferdig kuttoppskrift

Målet om at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas her i landet, ligger fast i den kommende klimameldingen. Men dokumentet vil mangle konkrete tiltak for å nå det.