• VASKA VEKK: Orkanen «Dagmar» vaska vekk 1,7 kilometer av fylkesvegen frå Hornindal sentrum langs nordsida av Hornindalsvatnet til Otterdal. ARKIVFOTO: BENGT FLATEN

Sikrar ikkje rasveg

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane vil byggje opp att vegen til bygda Otterdal slik han var. Altså utan rassikring.