— Byen er tettere bebygd, det bor mange folk her og en del av dem bruker sykkel i stedet for bil.

Slik forklarer politiførstebetjent i Hordaland politidistrikt, Pål Roaldsen, at de fleste av syklene som forsvinner fra Hordaland, var plassert i sentrum. Tall BT har fått frigitt fra politiet viser at det hittil i år (23.juli) er blitt meldt om 631 sykkeltyverier i Hordaland. 434 av disse ble stjålet i sentrum, noe som tilsvarer nesten 7 av 10.

Normale tall

Hittil i år har det altså i snitt blitt stjålet mer enn tre sykler daglig. Dette er ganske likt som i fjor og Roaldsen omtaler tallene som «normale».

Men politiførstebetjenten bet seg merke i ett tall. Tallene for sykler stjålet i juni har sunket betraktelig sammenlignet med i fjor. I fjor ble 94 sykler stjålet, mens kun 65 ble stjålet i årets juni.

— Jeg la merke til det tallet. Jeg tror ikke det finnes noen god forklaring på det, det er nok snakk om en naturlig variasjon, sier Roaldsen.

Ingen sykkelbander

Tallene er normale fordi det er lite organisert kriminalitet knyttet til sykkeltyverier på Vestlandet, sier han.

— Vi har ingen indikator på at det er noen sykkelbander på ferde for tiden. Det er mer tyveri av mobiler og lignende. Det er mye lettere omsettelig, og mye enklere eventuelt å frakte med seg ut av landet.

Han mener det først og fremst er snakk om lokale narkomane som stjeler sykler, samt folk som skal hjem etter en tur på byen.

- Husk rammenummeret

Han oppfordrer folk til å skrive opp rammenummeret, slik at folk kan oppgi det når de anmelder sykkelen sin stjålet.

— Mange flere sykler kunne blitt gjenforent med sine eiere hvis flere folk gjorde det.

Og gjenforening mellom eier og sykkel forekommer, det kan Espen Solberg i Falck skrive under på.

— Det er vel cirka 300 sykler som ender opp hos oss på vårt lager i året, sier Solberg.

Av disse havner nesten 100 på politiets to årlige sykkelauksjoner. Sykler av lav kvalitet destrueres, mens en del sykler gjenforenes med sine eiere.

— Rammenummer og at eieren har spesielle kjennemerker gjør at mange sykler kommer tilbake i eiernes hender, forteller han.