Reagerer på bruk av «åndssvak»

I en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening brukes begrepene «åndssvak» og «åndssvakehistorie». Handikapforbundet reagerer på ordbruken.