• minibank.jpg FOTO: MARIE BRINGSLID

Nettbank og minibanker streiker