Mandag omkom danske Kurt Dall (51) under dykking mellom Bjorøy og Haakonsvern i Bergen.

Sammen med venner hadde han dykket på vraket av «São Paulo» — på cirka 80 meters dyp i Vatlestraumen. Omtrent halvveis i oppstigningen fikk han problemer, ifølge politiet.

51-åringen ble erklært død av luftambulanselegen som kom til Haakonsvern, marinebasen like ved åstedet. Det var dit dykkeren ble fraktet etter ulykken.

«Overrepresentert»

Tall fra Norges Dykkeforbund (NDF) viser at utenlandske dykkere er overrepresentert på den norske dødsstatistikken.

KRIGSVRAK: Det danske dykkefølget i Vatlestraumen dykket på vraket av skipet «Sao Paulo». Skipet kom til Norge lastet med krigsmateriell, sammen med de tyske invasjonsstyrkene 9. april 1940. I Vatlestraumen gikk den på to av minene som var blitt lagt ut av den norske mineleggeren KNM Tyr samme dag.
DYKKEPEDIA

De siste to og et halvt årene har til sammen ni utenlandske sportsdykkere omkommet i Norge, mot seks norske i det samme tidsrommet.

  • Til nå i 2014: Syv dødsulykker ved sportdykking, blant dem fire utlendinger. To av de omkomne var de finske dykkerne som døde under grottedykking i Pluragrotten utenfor Mo i Rana.
  • 2013: Fem dødsulykker. En polsk, en tysk og en britisk statsborger var blant de omkomne.
  • 2012: Tre dødsulykker, blant dem en svensk og en dansk statsborger. Det finnes ingen lover eller forskrifter som regulerer hvem som kan dykke hvor i Norge.

Men utviklingen med mange utenlandske sportsdykkere som dør, bekymrer ledelsen i NDF.

Dykking kan gjøres hvor som helst og er vanskelig å regulere

Sølve Stubberud, gen.sekr. i NDF

— Nå vil vi blant annet kontakte våre samarbeidspartnere i Norden, klubber og forbund, for å få ut informasjon om dykkesteder i Norge med stor grad av risiko. Vi vil også oppfordre forbund i andre land til at deres medlemmer på tur i Norge dykker gjennom våre klubber, sammen med kjentfolk, sier Sigurd Paulsen. Han ble nylig valgt som ny president i dykkeforbundet, og har hatt samme vervet også tidligere.

Forbundet vil også få på beina igjen en ulykkeskommisjon som har ligget i dvale en stund. Der skal ulike fagpersoner gjennomgå rapporter fra fatale dykkeulykker for å analysere årsakene til dødsfall.

Generalsekretær Sølve Stubberud i NDF sier de har et langsiktig mål om at all dykking skal skje i organiserte former - fordi det «øker tryggheten».

— Dykking er en av aktivitetene som representerer den norske friheten, på godt og vondt. Dykking kan gjøres hvor som helst og er vanskelig å regulere. Men vi ser at svært få dødsulykker skjer under dykking i regi av klubber som er tilsluttet vårt forbund, sier Stubberud. Han viser blant annet til at organisert dykking innebærer en dykkeleder på overflaten, og at denne lederen har en såkalt beredskapsdykker tilgjengelig.

- Et av de farligste

I BT i går ble vraket av «São Paulo» omtalt som et av de farligste vrakene å dykke på i Norge. En 29-åring døde under dykk på det samme skipsvraket i 1995.

Dykkepresident Paulsen har selv dykket i farvannet, men ikke vært nede ved vraket.

— Det er absolutt et dykkested med forhøyet risiko. Et sted der jeg vil anbefale å ha med kjentfolk, sier Paulsen.

— Det er mye skipstrafikk der, veldig kupert - og mange steder med mye strøm, beskriver han.

Ifølge politioverbetjent Svein Føllesdal i Bergen vest, ansvarlig for etterforskningen av dødsulykken, har de ikke fått opplysninger om at de danske dykkerne kontaktet norske dykkere eller noe norsk dykkemiljø i forkant.

— I avhør har det kommet frem at de hadde dykket på vraket av «São Paulo» i et par dager før dødsulykken skjedde. De har også vært her før og dykket på det samme vraket, sier Føllesdal.

Politimannen beskriver de fire vennene som godt erfarne.

— De holdt på med vrakdykkingen i ferie- og fritidssammenheng. Dødsårsaken, og hvorfor den omkomne 51-åringen eventuelt kom for raskt opp, er foreløpig ikke mulig å fastslå, sier Føllesdal.

Resultatet etter obduksjonen av den omkomne er ventet tidligst onsdag.

- Yndet mål for danske

Senioringeniør Jonny Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), enhet for forbrukersikkerhet, sier det er uheldig at utenlandske dykkere er overrepresentert på dødsstatistikken. DSB har vært med på å utarbeide den norske forskriften for trygghet ved sportsdykking, som handler mest om standarder for utstyr og opplæring.

— Men vi har aldri, så vidt jeg kjenner til, stilt noen konkrete krav til utenlandske sports- og fritidsdykkere som kommer til Norge. Vi har en generell anbefaling om å ta kontakt med norske dykkesentre eller dykkeklubber for å få best mulig informasjon om spesielle vær-, strøm- og dykkeforhold i Norge, sier Pedersen.

Nestformann Flemming Holm i Dansk Sportsdykker Forbund sier han ikke er kjent med om 51-åringen som omkom i Bergen var tilknyttet en av deres klubber.

— Men det er mange dykkere fra Danmark som har Norge som et yndet mål, på grunn av sikt, dybde og de mange vrakene fra annen verdenskrig, sier han til BT.

Tror ikke på lover og regler

Holm har ikke tro på lover og forskrifter for å regulere utlendingers dykking i Norge.

— Det er mer utdanning som skal til. Utdannelsen som gis dykkere må være mest mulig i samsvar med de forholdene man kan møte i det virkelige liv. Det handler om utdanning, informasjon og god dykkekultur, sier Holm.

Han betegner dykking ned til 80 meter som svært krevende og komplisert.

— Dette er folk som søker andre typer dykkeopplevelser og har videreutdannet seg til å drive med såkalt teknisk dykking. Sammenlignet med vanlig sportsdykking, som går ned til rundt 30 meter, stiller teknisk dykking helt andre krav til både utstyr, kompetanse og forberedelser. I Norge og Danmark er det få som har utdannet seg til dette. Mitt inntrykk er at de er svært detaljorienterte og profesjonelle. Men de har knapt noen sikkerhetsmargin hvis noe skulle gå galt, sier den danske nestformannen.

«PÅ GODT OG VONDT»: - Dykking er en av aktivitetene som representerer den norske friheten, på godt og vondt. Dykking kan gjøres hvor som helst og er vanskelig å regulere. Men vi ser at svært få dødsulykker skjer under dykking i regi av klubber som er tilsluttet vårt forbund, sier Sølve Stubberud, generalsekretær i Norges Dykkeforbund (NDF).
NDF