— Vi er nødt til å se nærmere på de fullmaktene byrådet har fått på dette området, sier Rune Bakervik (Ap).

Lederen for helsekomiteen er alt annet enn imponert over byrådets behandling av skjenkepolitikken i Bergen.

De siste ukene har BT presentert en rekke saker hvor byrådet overprøver fagfolkene og forskjellsbehandler utesteder:

Liv Røssland (Frp) lot [Hotel Norge slippe skjenkestopp etter å ha skjenket en mindreåri](http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Oppgjor-med-skjult-skjenkepolitikk-3242802.html)g

Monica Mæland (H) sørget for at Ricks

slapp å stenge kranene på feil faktagrunnlag.

Mæland [hurtigbehandlet skjenkestoppen på NHH](http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Monica-Maland-grep-inn-for-a-hjelpe-studenter-etter-skandalefest-3245070.html), slik at straffen kunne sones om sommeren

Må være uavhengig

Det har også kommet frem at byrådet kan endre fagfolkenes konklusjoner i inndragningssaker, uten at offentligheten blir gjort oppmerksom på det.

— At man bestiller endringer av konklusjoner ved hjelp av gule post-it-lapper, slik Liv Røssland gjorde i Hotel Norge-saken, fikk meg virkelig til å reagere. Er det den beste måten å ivareta skjenkekontorets integritet og uavhengighet på, spør Bakervik.

— Bystyret har godt av å ta en høring på dette feltet ettersom vi har gitt så mange fullmakter til byrådet. Da er det viktig at bystyret sørger for at vi har den tilstrekkelige kontrollen vi bør ha, sier Horn.

For mye makt

Sammen har de to partiene nok medlemmer i helsekomiteen til å kreve høring. De har nå invitert resten av partiene, Høyre og Frp, til å være med. Selv om ikke andre partier er representert i komiteen, har alle gruppelederne anledning til å være med på en høring.

De mener høringen trengs for å finne ut av hvordan skjenkesystemet skal fungere i fremtiden, i tillegg til å avdekke hva som har skjedd tidligere. Måten ting har fungert til nå er ikke tilfredsstillende, mener de.

— I denne bystyreperioden har ikke systemet fungert godt nok. Vi trenger en bedre balansegang mellom bystyret og byrådet. Nå har det tippet for mye over til fordel byrådet, mener Horn.

Forslaget om høring vil bli fremmet på førstkommende møte i helsekomiteen.

Ville satt utrygt

Oddny Miljeteig (SV) sier det er «forferdelig alvorlig» når byrådet overkjører fagfolkene uten nærmere forklaringer til offentligheten.

Hun mener de siste ukers skjenkesaker viser at tidligere byrådsleder Monica Mæland undergravde bystyrets vedtak om prikksystemet, og hvordan dette skal fungere i Bergen.

— Dette er en slags la det skure-form for alkoholpolitikk som det ikke er flertall for i Bergen. Å la studentforeningen på NHH stenge midt på sommeren, når det likevel er stengt, er hinsides enhver kritikk.

Miljeteig mener Mæland ville sittet utrygt dersom hun fremdeles hadde vært byrådsleder.

— Dette er gjort med viten og vilje alt sammen. Hadde hun styrt fremdeles, burde hun vurdert stillingen sin. Når man gjør ting som så tydelig går på tvers av vedtatte regler, bør det brenne et blått lys. Man kan ikke skalte og valte med reglementet for eget forgodtbefinnende. Det er å utvise ringeakt for reglementet man er satt til å ivareta, og mot dem som har vedtatt det.