- Han har en uforståelig vilje til å pynte på virkeligheten

Regjeringsadvokaten var ikke nådig i sin beskrivelse av Bertelsen.

- ANKEN MÅ FORKASTES: (f. venstre) regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Kirsten Berger og sorenskriver i Bergen tingrett Kari Johanne Bjørnøy.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

— Bertelsen har opptrådt mer adekvat her enn han gjorde i tingretten. Jeg tror det er en god illustrasjon på det jeg understreket i innledningsforedraget mitt om hans ustabilitet.

Les også

- Her har det sviktet fullstendig

Slik innledet regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs sin prosedyre etter lunsj på siste rettsdag i Borgarting lagmannsrett fredag.Bertelsen satt bakoverlent på stolen sin med armene i kors mens regjeringsadvokaten prosederte i overkant av to timer.

Han medga at han har hatt medfølelse for Bertelsen de to ukene rettssaken har vart.

— Det må være krevende å sitte i retten å høre anklagene mot seg selv. Men dette er selvvalgt. Han kunne fått en rimelig ordning ved å trekke seg, men det var han uvillig til.

- Han har valgt det selv

Regjeringsadvokaten mente det er uproblematisk at Justis- og beredskapsdepartementet har forberedt saken mot Bertelsen, noe hans forsvarer mener strider mot Den europeisk menneskerettskommisjonen.

— Hva departementet måtte mene har ingen betydning for retten. Retten kan avskjedige eller ikke avskjedige etter eget valg. Denne saken dreier seg om hvorvidt Bertelsen oppfyller kravene til å være dommer, sa han.

Det gjør han ikke, ifølge regjeringsadvokaten.

— Hvis jeg ser denne saken i et fugleperspektiv, er det Statens oppfatning at vitneførselen har støttet begrunnelsen for avskjedigelsen. Det gjelder hans evne til å være i retten og skape tillitt hos begge parter, og hans fravær.

- Sminker sannheten

Han oppsummerte også enkeltstående hendelser som har vært omtalt i retten, som det han betegnet som Bertelsens angrep på sin tidligere sjef Ove Kjell Hole, politianmeldelsen av sin leder Kari Johanne Bjørnøy for æreskrenkelse etter han mente hun hadde påstått han var gal, og også anmeldelse av en advokat som klagde på Bertelsen.

I tillegg mente Fagernæs at Bertelsen har noen karaktertrekk som etter Statens oppfatning ikke er forenlige med kravene til en dommer, blant annet manglende evne til å ta i mot kritikk.

— Han har i tillegg en uforståelig vilje til å pynte på virkeligheten, sminke på sannheten og komme med kraftige og overdrevne motangrep. Dette gir grunnlag for å reise tvil om hans dømmekraft. Han har ikke evne til å se seg selv utenfra, hvilket gir lite grunn til å tro at det kan skje en endring.

- Konstruerte historier

Han henviste til en konkret episode, hvor Bertelsen uteble fra jobb.

Ifølge Bertelsen skjedde dette etter avtale med partene som skulle møte i retten den dagen om at saken kun behøvde én dags behandling.

Fagernæs mente Bertelsen løy.

— Det er ganske utrolig at man kan lage denne store intrikate historien, som ikke kan være en feilerindring, men må være konstruert.

Vil beskytte folket

Fagernæs fremhevet at det er hensynet til befolkningen generelt som veier tyngst når de ønsker å få Bertelsen avsatt.

— Denne saken er mellom Bertelsen og de som eventuelt skulle få sine skjebner avgjort av ham i fremtiden. Det er derfor Staten har gått inn i saken, for at de ikke skal få oppleve en dommer som er partisk eller bestemmer seg for tidlig i saker.

Regjeringsadvokaten mente dette ikke lar seg gjøre med Bertelsen som dommer.

— Det blir vanskelig når man har skapt seg et omdømme som gjør at parter ikke vil slå seg til ro med hans dommer, uansett hvor riktige de måtte være.

Kan få annen jobb

Fagernæs sa det godt kan hende at det var noe mer uro i Bergen tingrett enn ved lignende arbeidsplasser under omstilling.

— Men etter Statens oppfatning har ikke det betydning.

Ifølge Statens representant, kan Bertelsen fint få seg en annen jobb.

— Det er en rekke andre virker han som jurist kan ha. Vitneførselen har vist at han er godt kvalifisert til andre jobber.

- Grunn til å spørre om psyke

Bertelsens psyke har vært et gjennomgående tema under rettssaken. Fagernæs mente det ikke er et sentralt tema.

— En gjenganger i saksopplegget fra den annen side har vært at det har vært spredt rykter om at han er psykisk syk. De som har vært her har benektet det, og ingen av de formelle innleggene har bekreftet det. Men på bakgrunn av hans oppførsel er det ikke rart at man kan spørre seg hva som er årsaken til hans spesielle oppførsel. Det staten har lagt frem er bevis for hans adferd. Vi har ingen formening om hva grunnen er.

Når det gjelder uheldige presseoppslag, mente Fagernæs disse skyldtes Bertelsens egne ukloke handlinger, ikke lekkasjer fra tingrettsledelsen.

— Det er et selsomt men trist forsøk på å komme seg unna kritikk. Men det er trist og leit å borre mer i dette, det dreier seg om en dommer.

- Dette må ta slutt

Fagernæs mente det som har kommet frem i retten av klager mot Bertelsen, bare er toppen av et isfjell.

— Denne historien om Bertelsen som dommer må snart ha en ende. Helt siden han ble utnevnt har det regelmessig oppstått problemer rundt ham. Ut fra historien er det ingen ting som tyder på at dette vil ta slutt dersom han kommer tilbake.

Regjeringsadvokaten la frem påstand om at anken forkastes, og at påstanden om brudd på Folkeretten avvises. Staten vil ikke kreve saksomkostninger av Bertelsen, slik de først ønsket.

— Jeg er glad for at saken er over og ser frem til resultatet, var det eneste regjeringsadvokaten ville si etter at siste rettsdag var ferdig.

Sorenskriver i Bergen tingrett, Kari Johanne Bjørnøy, har møtt i retten som representant for Staten.

Hun ønsket ikke å gi noen kommentar, da hun sier hun anser saken som en personalsak.

Publisert: