• MELDER IFRA: - Det er vanskeligst å avdekke omsorgssvikt hos de minste barna, for de blir gjerne fulgt til tannlegen av foreldre, sier klinikkleder Martha Sørensen ved Bergens største tannklinikk, som ligger på Årstad. Sørensen innrømmer at det kan være vanskelig å melde ifra, men at det har blitt lettere etter at nye retningslinjer og rutiner kom på plass. FOTO: Tor Høvik

Tannleger varsler om omsorgssvikt

Tannleger melder oftere ifra om omsorgssvikt. I fjor fikk barnevernet i Hordaland mer enn dobbelt så mange bekymringsmeldinger fra tannklinikker enn i 2011.