I fjor høst ble en kvinnelig pasient henvist til et sykehus på Vestlandet med mistanke om kreft.

På henvisningen fra fastlegen sto det «Haster». Røntgenlegen anbefalte utredning med koloskopi, noe som brukes til å utrede tykktarm— og endetarmskreft.

Men da kvinnen kom til sykehuslegen, mente han at det ikke var nødvendig med en slik undersøkelse. Det ble droppet, blant annet fordi denne undersøkelsesmetoden innebar fare for skader på tarmen.

Sa hun kunne føle seg trygg

Pasienten fikk så beskjed av legen om at hun kunne føle seg trygg på at det ikke var kreft, ifølge sakspapirene.

Kvinnens fastlege ville ikke slå seg til ro med dette og kontaktet en annen overlege på samme sykehus. Han gjennomførte koloskopi, og ikke mange dager etterpå ble det slått fast at kvinnen hadde kreft i tarmen.

Fylkeslegen mener legen var uaktsom i sin vurdering, og at den jobben han gjorde med pasienten ikke var i tråd med faglige anbefalinger eller godt klinisk skjønn.

«I dette tilfellet var det klart indikasjon for å utføre koloskopi, og ingen sikre grunner for å la være», skriver Fylkeslegen i Hordaland i saken som nå er oversendt Helsetilsynet.

De påpeker at legen heller ikke sørget for at pasienten ble undersøkt på andre måter for å finne ut om hun faktisk hadde kreft.

«I dette tilfellet ble ikke forsinkelsen langvarig, men det skyldtes andre legers initiativ», står det i oversendelsesbrevet.

Legen beklager

Legen skriver dette i en SMS til BT:

«I min uttalelse til Statens helsetilsyn har jeg svart at behandlingen var faglig begrunnet, men at jeg tok feil bedømmelse. Det beklager jeg. «

Fylkeslegen anbefaler nå at Helsetilsynet gir legen en administrativ reaksjon. Det er dermed Helsetilsynet som skal avgjøre endelig om tilsynssaken mot legen fører til en advarsel, tap av autorisasjonen eller om saken legges til side.

Den samme legen har tidligere måttet svare for seg i flere tilsynssaker. I perioden 2008 til 2014 har Fylkeslegen i Hordaland behandlet fem tilsynssaker mot legen, men sakene har ikke endt med reaksjoner mot ham.

- Ikke vanlig

Fylkeslegen i Hordaland ser alvorlig på saken som nå er oversendt.

- Hvor ofte skjer det at en lege har flere tilsynssaker mot seg?

- Det hender. Men det er ikke vanlig at en lege har så mange tilsynssaker, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Signe Marit Stephanides.

«Når det gjelder de andre tilsynssakene er de ferdig behandlet av tilsynsmyndighetene og medførte ingen reaksjoner», skriver legen til BT.