- Helt hårreisende

Kjørelærere og elever fortviler over månedslange køer på Bergen trafikkstasjon.