Buss krasjet i to biler

Buss har kollidert med to biler i Lyderhornsveien. Veien ble stengt.