Er dette et vatn?

Språkrådet tar kommunen i skole. Hva mener du?