— Jeg har jobbet her i tre år, og har hatt det veldig godt, sier Samsonsen, som i går kveld var på vakt ved Mildevegen bofellesskap.

Nå gjenstår bare oppsigelsestiden på tre måneder, så er det slutt. Han søkte - og fikk - ny jobb da han ble kjent med at oljeturnusen kan stå for fall.

Bekymret for beboerne

Spesialsykepleieren mener det er veldig mange fordeler med ordningen, ikke minst for beboerne, som får få personer å forholde seg til i hverdagen.

— Den nye jobben jeg skal begynne i er veldig spennende, og jeg gleder meg på å gå løs på den. Men en av grunnene til at jeg skifter jobb, er det som nå skjer her, sier Samsonsen.

Han er særlig bekymret for hvordan en omlegging vil slå ut for beboeren han arbeider med i bofellesskapet.

- Viktig med kontinuitet

I dag må hun kun forholde seg til åtte ansatte, året igjennom.

— Både forutsigbarhet og kontinuitet er veldig viktig for henne, sier Samsonsen. Med en omlegging til langturnus vil det bli endringer i dette: Hver ansatt vil ikke lenger være på jobb syv dager i strekk, og det vil komme inn andre folk i helgene.

— Det vil bli langt mer fragmentert for henne. I dag er systemet enkelt å forholde seg til, sier Samsonsen.

Tviler på regnestykket

Han tror også det vil bli langt mer vikarbruk.

— I dag er det minimalt, fordi en av oss alltid har tilkalle-vakt og stepper inn ved behov. På de tre årene mine her har jeg bare gått en overtidsvakt, sier Samsonsen, som er spent på om regnestykkene til byrådet vil holde vann i praksis.

Han er overrasket over at det borgerlige byrådet, som har ivret slik for alternative turnuser, nå åpner for å reversere ordningen i Mildevegen.

— Alle har jo vært enige om at oljeturnusen her har vært svært vellykket, sier Samsonsen.