• (1/2)
    STORE SKADER: Bergen Golf Senter var et av stedene som ble vannskadet under ekstremnedbøren i BErgen fredag. FOTO: JAN FRØNSDAL

- Nå presser vannet døren inn

Bergen Golfsenter ble hardt rammet av vannmassene fredag. - Fortvilende. Vi har 1200 kvadratmeter som ligger under vann.