• FUNN: Hobbyarkeolog Eivin Hjørnevik (til høyre) har gjort et funn med metalldetektoren sin. Gitte Hansen, førsteamanuensis ved De kulturhistoriske samlinger ved UiB og fylkesarkeolog Øystein Skår i Hordaland studerer funnet. FOTO: Marita aarekol

Fant sjelden mynt og stridspil

Hobbyarkeolog Eivin Hjørnevik har funnet små skatter med metalldetektoren i 20 år. Nå viser det seg at to av de siste funnene er svært sjeldne.