• JUBLER: Overlege Aud Berstad. FOTO: ODD MEHUS

Haukeland får allergisenter

Etter politisk press og utallige purringer: Helse Bergen kan starte det lenge planlagte allergisenteret ved Haukeland sykehus. Det blir det første i sitt slag sitt slag i Norge.