Osterøy opphever boplikten

Politikerne på Osterøy sier i ettermiddag farvel til boplikt ved kjøp av eiendom i kommunen.