- Du kommer til å kjøpe en sånn

Monica Mæland og Herman Friele vil ha hydrogenbiler på bergenske veier.