• (1/3)
    LAST: Voss Bilberging konsentrerer seg om å berga lasten i dag. Dei kvite storsekkane veg i overkant av eitt tonn kvar. Først når trafikken på E16 stilnar i natt, blir vegen stengt så kraftige mobilkranar får løfta vogntoget opp på vegen att. Det forvridde tilhengarfestet må brannast av. FOTO: ARNE HOFSETH

Den store sjåførskrekken på E16

Nyevegen som kan eliminere E16-marerittet, er ikkje prioritert av Vegdirektøren i Nasjonal Transportplan (NTP). - Ny veg må prioriterast no, krev ordføraren på Voss.