• KJEMPA MOT: Ordførar Kjetil Hestad på Tysnes har kjempa mot innføring av Hardangerfjordforskrifta for å sikra arbeidsplassar i distrikta. FOTO: Odd Mehus

Slepp restriksjonar i Hardangerfjorden