Slike jenter det vil gamle Norge ha

Forsvarsministeren vil tredoble talet på kvinner i førstegangsteneste innan 2015. Men kvinnene om bord på fregatten «Otto Sverdrup» er skeptiske til kjønnskvotering.