• BERGENFEST: Reklamebanneret for Bergenfest på rådhusveggen. FOTO: PER LINDBERG

Dette får du henge opp

Bergen kommune sa nei til reklame på busskur, men lar store bannere pryde rådhusveggen.