• (1/4)
    Tor Høyland og Bente Isdal er ute for å sjekke denne støpekanten langs Titlestadvegen. Den er bare ett av seks steder langs veien som Vegvesenets folk ikke kjente tilstanden til. For støpekanten er dommen enkel: Den holder ikke. I løpet av året kommer nytt rekkverk.

Sjekker 100 steder etter lesertips

BTs lesere meldte fra om hvor det var farlig på veiene. Nå sjekker Statens vegvesen over hundre plasser som var ukjente for dem.