• PROVOSERT: Ruth Marie Donovan i Stiftelsen Trygg i LAR reagerer på ordlyden og innholdet i et brev Helse Bergen har sendt til LAR-pasienter. Både Donovan og Pasientombudet i Hordaland mener kommunikasjonen fra Helse Bergen er for dårlig i denne saken. FOTO: HELGE SKODVIN

Reagerer på LAR-brev

Pasientombudet mener det blir for lettvint å sende brev. - Kriminalisering av pasienter, mener Stiftelsen Trygg i LAR.