— Det kan ta svært lang tid, sier advokat Magne Revheim.

Han representerer bøndene som klarte å stoppe den statseide kraftgiganten. De nekter Statnett adgang til anleggsområdet i Myklebustdalen, der kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal skulle bygges.

Grunneierne finner seg ikke i at olje— og energiminister Tord Lien (Frp) beordret at arbeidet skulle starte igjen, til tross for en knusende dom i Gulating lagmannsrett.

— Vi har en rettskraftig dom som sier at det politiske vedtaket om trasévalg bygger på et feilaktig grunnlag. Det har ikke kommet noen nye opplysninger i saken, sier Revheim, og fortsetter:

— Det politiske system kan ikke overprøve en dom fra lagmannsretten på denne måten. Dette handler om maktfordelingen og rollene mellom domstol og politikere, der en dom må respekteres.

Filleristet Ola Borten Moe

Grunneierne fikk fullt medhold i Gulating lagmannsrett om at hele prosessen som ledet frem til byggestart hadde vært så uryddig at den måtte kjennes ugyldig.

Retten erklærte at valg av trasé gjennom Bremanger var rettsstridig, og filleristet saksbehandlingen tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gjennomførte da han flyttet linjen fra Førdedalen. Retten mener flyttingen til Myklebustdalen «bygger på et så vesentlig feilaktig faktisk grunnlag at det er overveiende sannsynlig at det kan ha påvirket utfallet».

Tre måneder etter dommen valgte olje- og energiminister Tord Lien å la Statnett ta opp igjen byggingen av den store 420 kV-kraftledningen gjennom Sørdalen naturreservat og Myklebustdalen.

— Det er meget overraskende at departementet ikke tar hensyn til en rettskraftig dom, sier Revheim.

Klager saken videre

Statnett ønsket å komme i gang med arbeidet, men ble stoppet da grunneierne gikk til namsmannen.

Syv kjempemaster er allerede bygget og grunnarbeidene for en gigantisk trafostasjon ligger som et enormt krater i den sårbare naturen.

Mellom 70 og 80 personer jobbet på anlegget, men alle måtte omdirigeres til andre prosjekter.

Namsmannen, som er lensmann Hans Rune Strandos i Bremanger, sier saken trolig vil bli ferdigbehandlet innen utgangen av november.

Har forsøkt minnelig løsning

Informasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson, sier hun ikke vil spekulere i hvor lang tid det kan gå før arbeidet med kraftlinjene kan gjenopptas.

— Nå avventer vi avgjørelsen fra namsmannen, sier hun.

Nilson sier Statnett har forsøkt å få til en minnelig løsning med grunneierne, men uten å ha lykkes.

— Vi sendte varsel om oppstart av arbeidet, men grunneierne nektet oss dette. Vi må akseptere at grunneierne gjør som de gjør og håndtere saken etter det.

— Hvor mye taper Statnett på at anleggsområdet nå ligger brakk?

— Vi har investert mellom 75 og 100 millioner i Myklebustdalen. Først når vi får tilgang til anleggsområdet vil vi se hvilke budsjettmessige konsekvenser stopp i arbeidet vil ha, sier Nilson.

Statnett inspiserer i dag anleggsomsrådet kun en gang i uken for å se til at området er tilstrekkelig sikret.