• VEGGKLOKKE: Den gamle veggklokken og hyllene bak kaffebargjestene Marthe Berntsen (til v.) og Therese Bjerkland er noen av de mest karakteristiske trekkene ved tidligere Reimers Tobakk. FOTO: Rune Nielsen

Freder gamle Reimers Tobakk

Butikken er borte, men inventaret skal bestå. Reimers & Søns eftf. har satt varige spor etter seg.