• BRAKK I TO: Denne branen brakk i to i Valkendorfsgaten mandag. Nå går selskapet som lastebilen var tilknyttet gjennom hendelsen for å finne ut hva som gikk galt.

Kranen kontrollert i sommer

Kranen som kollapset og mistet konteineren i Valkendorfsgate, gjennomgikk en større kontroll i sommer.